Productes

Productes

Per a dissenyar els expositors dels nostres clients tenim present:

· Que compleixin la seva funció.

· Que resultin atractius per al consumidor.

· L’ús de materials en funció de la durabilitat requerida.

· Ús de materials ECO friendly.

· Minimitzar el cost de transport.

· Facilitat de muntatge / armat.

· Modulabilitat màxima.

· Fabricació d’un prototipus per a realitzar test de càrrega, test de transport i detectar qualsevol possible millora.

llegir més

Els expositors per a la PLV en material permanent permeten desenvolupar solucions de PLV que afavoreixen un major temps d’exposició al punt de venda sense el deteriorament que patiria un expositor de PLV semblant fabricat en cartró.

 

A més, en funció del seu disseny permeten una reutilització de l’expositor de PLV en diferents campanyes canviant els elements comunicatius tals com laterals o cartel·les. Aquesta versatilitat afavoreix un estalvi important de costos en inversió de material PLV, un estalvi en els temps de disseny i fabricació de noves propostes de PLV i possibilita una major rotació de missatges en el punt de venda incorporats a l’expositor de PLV. En ocasions, per versatilitat i/o cost, es poden dissenyar expositors de PLV mixtes. El cos principal i l’estructura de l’expositor de PLV en material permanent, i els elements de comunicació en cartró.

 

A Primer Canal comptem amb un equip de dissenyadors industrials amb àmplia experiència en el disseny d’expositors per a la PLV permanent. Les seves habilitats comprenen des de la conceptualització i disseny gràfic del material PLV fins a l’elaboració de plànols tècnics constructius de l’expositor de PLV.

 

L’equip de disseny i de producció de material PLV permanent està habituat a treballar amb múltiples materials i les tècniques més adequades a cada cas, inclòs el termo format i la injecció de plàstics. Per al disseny i la producció d’expositors de PLV permanents, a Primer Canal utilitzem habitualment materials metàl·lics (xapa i vareta de ferro revestides amb pintura epoxy, alumini, acer inoxidable, etc.), materials plàstics (metacrilat, poliestirè, policarbonat, polietilè, PVC escumat, etc.), fustes (melamina, DM, compacte fenòlic, fustes naturals, etc.). I seguim atents a la incorporació de nous materials que puguin aportar un valor afegit a l’expositor de PLV.

 

Tots aquests materials tenen la possibilitat d’incorporar la impressió del missatge gràfic de la PLV en diferents tècniques segons el tipus de material, espessor, quantitat i qualitat de l’acabat: impressió digital, offset, serigrafia, etc.

 

A més, podem incorporar elements sensorials a l’expositor PLV tals com elements de moviment, lluminosos, olfactius, etc. L’equip de disseny de Primer Canal estudia cada projecte de PLV de forma singular i valora la idoneïtat d’incorporar algun d’aquests elements a l’expositor de PLV a partir de les necessitat que ha manifestat el Client, tenint un compte especial en que els elements sensorials no siguin un fi en sí mateixos, sinó que realcin el missatge que es vol transmetre amb l’element de PLV.

 

Els expositors per a la PLV en cartró s’utilitzen principalment per a campanyes promocionals, amb una durada limitada en el punt de venda. Per aquest motiu també es coneixen com elements de PLV semi permanents o promocionals.

 

La qualitat d’impressió d’un expositor per a la PLV en cartró és molt alta, ja que habitualment s’utilitza la tècnica d’impressió per offset. Les limitacions per a l´ús d’aquesta tècnica d’impressió (espessor màxim d’uns 0,8 mm i elevat nombre d’unitats per a no ser inviable per costos) no acostumen a donar-se en expositors per a material per a la PLV en cartró, ja que l’espessor del full d’impressió sempre és inferior als 0,8 mm, i les quantitats acostumen a ser grans.

 

Últimament s’està produint una gran evolució en la qualitat i preu d’impressió amb tecnologia digital, fet que possibilita la impressió digital directament sobre una superfície de cartró contra encolat. Aquesta tècnica d’impressió és particularment indicada quan el nombre d’unitats és reduït, essent competitiva en preu i qualitat amb la tècnica d’offset.

 

Molt sovint, el cartró també s’utilitza per a completar un expositor per a la PLV de material permanent, concretament en els elements de comunicació com cartel·les o laterals. La durabilitat de l’expositor de la PLV ve donada per la part permanent, ja que l’estructura del conjunt és d’acer, plàstic o fusta. En aquests casos es pot re valoritzar l’expositor de PLV permanent al llarg del temps en el punt de venda, ja que es pot anar revisant i canviant la imatge externa amb un cost molt reduït.

 

Per al disseny per al material per a la PLV, Primer Canal compta amb un departament propi de disseny industrial i creatiu. Els dissenyadors industrials estan dividits segons si la PLV és de cartró o bé permanent, però igualment es fa un treball conjunt de recerca i desenvolupament d’idees, formes i solucions constructives.

 

En el cas de la PLV de cartró, a Primer Canal es desenvolupa tota la fase de creació i disseny. Els treballs comprenen des de la primera fase de conceptualització, d’acord amb el briefing del Client, fins a la construcció d’un prototipus real, passant per l’elaboració dels plànols tècnics i especificacions dels materials necessaris i encunys.

 

Abans de la validació del prototipus per a la PLV, aquest és sotmès a una prova de càrrega com a mínim amb els mateixos requeriment indicats pel Client. Aquesta prova, juntament amb la verificació del procés de muntatge, dona un valor afegit de seguretat i garantia del comportament del material per a la PLV en el lloc de venda.

 

A Primer Canal tenim una àmplia experiència i coneixement de la PLV en múltiples sectors tals com el farmacèutic, cosmètica, alimentació, begudes, electrodomèstics, electrònica, materials per a la construcció, etc.  Alguns dels nostres clients són empreses líders d’aquests sectors, que ens confien l’exposició dels sues productes en el punt de venda mitjançant una PLV original, creativa i efectiva, pel què per a Primer Canal són fonamentals la vocació de servei i el compromís amb els nostres clients.

 

Malgrat valorar el rigor i l’ordre al llarg de tot el projecte de la PLV, l’aplicació i la gestió de canvis l’entenem dins d’aquesta vocació de servei i compromís amb els nostres Clients. Som conscients que els canvis venen provocats per múltiples factors, i que en ocasions són inevitables. Motiu pel qual a Primer Canal treballem amb equips flexibles multidisciplinaris que afavoreixen una ràpida reacció i adaptació davant de canvis imprevistos en qualsevol fase del desenvolupament del projecte de PLV.